Biedrība “Pētera Vaska fonds” tika nodibināts 2011. gada 11. maijā. Tās mērķis ir sniegt ieguldījumu Latvijas nacionālās kultūras mantojumā un sekmēt Latvijas mūzikas un mākslas, kā Latvijas un pasaules kultūras mantojuma sastāvdaļas attīstību.

Sekmēt pasaules valstu intelektuālo sadarbību kultūrā

Popularizēt Latvijas mūzikas un mākslas sasniegumus, to pozitīvo pieredzi un tradīcijas, tādējādi veidojot pozitīvu Latvijas tēlu pasaulē

Veicināt latviešu mūzikas un mākslas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, uzturēšanu un jaunradi

Sniegt atbalstu Latvijas mūziķu apmācībai Latvijā un ārvalstīs

Ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā un Latvijas vārda popularizēšanā ārvalstīs


Regīna Deičmane

lasīt vairāk 

Pēteris Vasks

lasīt vairāk 

Dita Krenberga

lasīt vairāk