Pētera Vaska fonds izsaka lielu pateicību visiem mūsu atbalstītājiem, kas kopš mūsu dibināšanas ir mums palīdzējuši gan materiāli, gan arī morāli. Tas mums dod milzīgu motivāciju turpmāk darboties vēl aktīvāk.
Vislielāko paldies vēlamies pateikt Latvijas Koncertiem, Mazās Mežotnes pils un Biļešu paradīzes darbiniekiem.

Uz drīzu tikšanos!