2013.gadā Pētera Vaska fonds izsludinājis konkursu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) studentiem. Konkursa mērķis ir mudināt jaunos komponistus, patlaban vēl studentus, rakstīt jaundarbus – vokālo kamermūziku. Konkursa nolikumā iestrādāts, ka jaundarbos jāizmanto 2013.gada jubilāru Ojāra Vācieša un Imanta Ziedoņa dzeja. Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar JVLMA Kompozīcijas katedru. Pētera Vaska fonds konkursa uzvarētājiem plāno piešķirt naudas balvas, bet konkursa laureātu vokālās kamermūzikas jaundarbi tiks iekļauti “Rudens kamermūzikas festivāla 2013” koncertos.

Solo dziesmas iestudēs JVLMA Vokālās nodaļas Antras Jankavas un Pētera Plakida kamerdziedāšanas klases 6. semestra studenti, klavieru pavadījumu atskaņos gan paši komponisti, gan Klavieru nodaļas studenti.

Noklausīšanās notiks trešdien, 15.maijā, plkst. 18:00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Ērģeļu zālē.

Aicināts ikviens interesents. Ieeja ir bez maksas.