Komponista Pētera Vaska saruna ar mūzikas pētnieku Juri Griņeviču.