Beidzot mums ir īsteni virtuoza klaviermūzika romantisma vislabākajās tradīcijās kā Šopēna, Lista, Alkāna, kā arī Ligeti tradīciju turpinājums.

Piedāvājam izlasīt recenziju laikrakstā “Laiks”.