Nodibinājums “Pētera Vaska fonds”
Reģ. Nr.: 40008178138
PVN reģ.Nr.: LV40008178138

AS DNB banka
EUR konts: LV37RIKO0002013234730
IBAN kods: RIKOLV2X

Regīna Deičmane
Tālrunis: +371  26 45 55 30
Epasts: regina.deicmane@gmail.com


Juridiskā adrese
Rīga, Graudu iela 41A, LV-1058