Screen Shot 2016-04-15 at 10.31.26.png

Pēteris Vasks

“Latvija nav iedomājama bez mūzikas, bez kultūras. Laikā, kad mūsu nācijas kultūras pastāvēšana ir patiesi apdraudēta, neviens sevi cienošs pilsonis nedrīkst sēdēt rokas klēpī salicis. Tādēļ ar mūziku mīlošu cilvēku palīdzību tapis šis fonds, kuram gan mēs paši, gan arī citi, kurus aizraus mūsu idejas, varēs sniegt materiālu atbalstu jaunu skaņdarbu radīšanai un citu profesionālās mūzikas procesu atbalstam.”