PAR FONDU

Latvija nav iedomājama bez mūzikas, bez kultūras. Laikā, kad mūsu nācijas kultūras pastāvēšana ir patiesi apdraudēta, neviens sevi cienošs pilsonis nedrīkst sēdēt rokas klēpī salicis. Tādēļ ar mūziku mīlošu cilvēku palīdzību tapis šis fonds, kuram gan mēs paši, gan arī citi, kurus aizraus mūsu idejas, varēs sniegt materiālu atbalstu jaunu skaņdarbu radīšanai un citu profesionālās mūzikas procesu atbalstam.
— Pēteris Vasks

Fonda dibināšanas ideja pieder komponistam Pēterim Vaskam, kurš savā 65. gadu jubilejā nāca klajā ar iniciatīvu veidot materiālo līdzekļu uzkrājumu latviešu mūzikas atbalstam.

Pēcāk apvienojoties domubiedru grupai, kurā ietilpst uzņēmēja un tēlniece Regīna Deičmane, mūziķe un aktrise Dita Krenberga, kā arī komponists Pēteris Vasks, tika nodibināts Pētera Vaska fonds.

Visi iegūtie līdzekļi tiek novirzīti jaunu latviešu komponistu skaņdarbu tapšanai, tādā veidā vairojot tautas kultūras bagātību.


Mēs ticam, ka Pētera Vaska fonds var kalpot kā platforma jaunradei un vērtību saglabāšanai. Tas ir brīnišķīgs sākums mecenātisma idejas atdzimšanai un iespēja ikvienam dot savu artavu patiesi nozīmīgu mērķu sasniegšanai.
— Regīna Deičmane