Pētera Vaska Fonds izsaka pateicību mūsu
ziedotājiem un atbalstītājiem

AS DNB Banka
Hēlija Staņislavska
Ruta Kaminska
Ieva Saulīte
Juris Pūgulis
Baiba Mikala
Andrejs Strautiņš
Daina Vītola
Ieva Treija
Sandra Matrevica