att_001.jpg
att_004.jpg
att_015.jpg
att_001.jpg

“Latvija nav iedomājama bez mūzikas, bez kultūras”


Pēteris Vasks

SCROLL DOWN

“Latvija nav iedomājama bez mūzikas, bez kultūras”


Pēteris Vasks

PAR FONDU

Latvija nav iedomājama bez mūzikas, bez kultūras. Laikā, kad mūsu nācijas kultūras pastāvēšana ir patiesi apdraudēta, neviens sevi cienošs pilsonis nedrīkst sēdēt rokas klēpī salicis. Tādēļ ar mūziku mīlošu cilvēku palīdzību tapis šis fonds, kuram gan mēs paši, gan arī citi, kurus aizraus mūsu idejas, varēs sniegt materiālu atbalstu jaunu skaņdarbu radīšanai un citu profesionālās mūzikas procesu atbalstam.
— Pēteris Vasks

Fonda dibināšanas ideja pieder komponistam Pēterim Vaskam, kurš savā 65. gadu jubilejā nāca klajā ar iniciatīvu veidot materiālo līdzekļu uzkrājumu latviešu mūzikas atbalstam.

Pēcāk apvienojoties domubiedru grupai, kurā ietilpst uzņēmēja un tēlniece Regīna Deičmane, mūziķe un aktrise Dita Krenberga, kā arī komponists Pēteris Vasks, tika nodibināts Pētera Vaska fonds.

Visi iegūtie līdzekļi tiek novirzīti jaunu latviešu komponistu skaņdarbu tapšanai, tādā veidā vairojot tautas kultūras bagātību.


Mēs ticam, ka Pētera Vaska fonds var kalpot kā platforma jaunradei un vērtību saglabāšanai. Tas ir brīnišķīgs sākums mecenātisma idejas atdzimšanai un iespēja ikvienam dot savu artavu patiesi nozīmīgu mērķu sasniegšanai.
— Regīna Deičmane
att_004.jpg

Dibinātāji & Mērķi


Dibinātāji & Mērķi


Biedrība “Pētera Vaska fonds” tika nodibināts 2011. gada 11. maijā. Tās mērķis ir sniegt ieguldījumu Latvijas nacionālās kultūras mantojumā un sekmēt Latvijas mūzikas un mākslas, kā Latvijas un pasaules kultūras mantojuma sastāvdaļas attīstību.

Sekmēt pasaules valstu intelektuālo sadarbību kultūrā

Popularizēt Latvijas mūzikas un mākslas sasniegumus, to pozitīvo pieredzi un tradīcijas, tādējādi veidojot pozitīvu Latvijas tēlu pasaulē

Veicināt latviešu mūzikas un mākslas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, uzturēšanu un jaunradi

Sniegt atbalstu Latvijas mūziķu apmācībai Latvijā un ārvalstīs

Ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā un Latvijas vārda popularizēšanā ārvalstīs


Regīna Deičmane

lasīt vairāk 

Pēteris Vasks

lasīt vairāk 

Dita Krenberga

lasīt vairāk 

att_015.jpg

ZiedotĀji & Atbalstītāji


ZiedotĀji & Atbalstītāji


Pētera Vaska Fonds izsaka pateicību mūsu
ziedotājiem un atbalstītājiem

AS DNB Banka
Hēlija Staņislavska
Ruta Kaminska
Ieva Saulīte
Juris Pūgulis
Baiba Mikala
Andrejs Strautiņš
Daina Vītola
Ieva Treija
Sandra Matrevica